Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Dominik Gawęda

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej, grupowej i par osób dorosłych oraz w superwizji psychoterapii. Moje doświadczenia obejmują między innymi prace w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Centrum Rehabilitacji Społecznej, superwizje wielu różnorodnych zespołów psychoterapeutycznych oraz indywidualne i grupowe psychoterapeutów zatrudnionych w publicznym i prywatnym sektorze. Obecnie prowadzę zajęcia na kursach psychoterapii Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Wcześniej prowadziłem zajęcia w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Jestem członkiem zarządów: Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Grupy Roboczej Superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

A także autorem poniższych publikacji dotyczących psychoterapii i superwizji:

Negatywna reakcja terapeutyczna jako zjawisko relacyjne

O trudnej sztuce używania humoru w terapii

Kilka uwag o lęku przed poczuciem bezradności w superwizji

Zjawisko psychopatycznego sensu życia. Gdy relacja terapeutyczna staje się polem bitewnym

Okna z widokiem na życie i śmierć. Refleksje nad zmieniającą się praktyką psychoterapeutyczną

Agnieszka Gawęda

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, posiadam specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży. W toku rozwoju własnego warsztatu zawodowego ukończyłam całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz kurs Systemowej Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie. Moje zainteresowania i doświadczenia zawodowe koncentrują się głównie wokół psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W spotkaniu z drugim człowiekiem cenię szczególnie autentyczność i pokorę, a za nieodzowne warunki efektywnej pracy psychologa uważam kreatywność i ciekawość drugiego człowieka.Swoją wiedzę i zdobyte umiejętności zawdzięczam pracy w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nastroju, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ "Feniks" w Sosnowcu oraz Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Warsztat terapeutyczny wzbogacam w trakcie konferencji z zakresu psychoterapii oraz podczas regularnych superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Psychiatrycznego czy Psychodynamicznego.