Superwizja psychoterapii

W naszym gabinecie istnieje również możliwość współpracy z psychoterapeutami w ramach superwizji. W tej sprawie proszę bezpośrednio zwracać się do poniżej wymienionych osób:

Dominik Gawęda - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Specjalizacja: psychoterapia indywidualna, grupowa i par osób dorosłych.
Koszt 50 minut superwizji to 150 złotych.
Przed kontaktem telefonicznym (pod numerem 504591063) proszę przesłać mailowo (na adres: dominikgaweda@op.pl) informacje o Państwa dotychczasowym szkoleniu i superwizjach, odbytej terapii własnej, miejscu pracy, docelowej grupie pacjentów i stosowanej modalności terapeutycznej. Informacje te ułatwią odpowiedź Państwu na pytanie czy będzie możliwe konstruktywne podjęcie współpracy w ramach superwizji. Pierwsze spotkanie jest spotkaniem konsultacyjnym i nie jest podczas niego prowadzona superwizja.

Decyzję o podjęciu współpracy w ramach superwizji może ułatwić lektura poniższych artykułów:
Negatywna reakcja terapeutyczna jako zjawisko relacyjne
O trudnej sztuce używania humoru w terapii
Kilka uwag o lęku przed poczuciem bezradności w superwizji

Agnieszka Gawęda - certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Specjalizacja: psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych.
Koszt 50 minut superwizji to 120 złotych.
Więcej informacji pod numerem telefonu 504762772.