Superwizja psychoterapii

W naszym gabinecie istnieje również możliwość współpracy z psychoterapeutami w ramach superwizji.

Agnieszka Gawęda - superwizor aplikant psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Więcej w zakładce o nas.
Specjalizacja: psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych.
Koszty:
- 50 minut superwizji indywidualnej 140 złotych,
- 50 minut superwizji grupowej od 180 do 200 złotych,
- odwołanie superwizji minimum 7 dni przed spotkaniem - bez opłat,
- odwołanie superwizji minimum 24 godzin przed spotkaniem - połowa opłaty za superwizję,
- odwołanie superwizji, gdy do spotkania pozostało mniej niż 24 godziny - pełna opłata za superwizję.
Terminy i zgłoszenia:
- ustalane telefonicznie pod numerem telefonu 504762772.
Miejsce:
- gabinet w Katowicach, ul. PCK 6/1.
Modalność terapeutyczna: psychodynamiczna.

Dominik Gawęda - certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej w zakładce o nas.
Specjalizacja: psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych.
Zgłoszenia:
W celu zgłoszenia proszę przesłać mailowo (na adres: dominikgaweda@op.pl) informacje o Państwa dotychczasowym szkoleniu i superwizjach, odbytej terapii własnej, miejscu pracy, docelowej grupie pacjentów i stosowanej modalności terapeutycznej. Informacje te ułatwią odpowiedź Państwu na pytanie czy będzie możliwe konstruktywne podjęcie współpracy w ramach superwizji. Pierwsze spotkanie jest spotkaniem konsultacyjnym i nie jest podczas niego prowadzona superwizja.
Koszty:
- 50 minut superwizji indywidualnej 200 złotych,
- 50 minut superwizji grupowej od 250 złotych (wycena indywidualna zależna od ilości godzin i uczestników grupy),
- odwołanie superwizji minimum 7 dni przed spotkaniem - bez opłat,
- odwołanie superwizji minimum 24 godzin przed spotkaniem - połowa opłaty za superwizję,
- odwołanie superwizji, gdy do spotkania pozostało mniej niż 24 godziny - pełna opłata za superwizję.
Miejsce:
- gabinet w Katowicach, ul. PCK 6/1 i online
Modalność terapeutyczna
Lektura poniższych artykułów częściowo ilustruje mój sposób pracy i myślenia o relacji terapeutycznej i superwizyjnej: