Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta - różnice

Gdy niepokoimy się stanem naszego ciała często kierujemy nasze kroki do „lekarza pierwszego kontaktu” by uzyskać pomoc i wiedzę co się właściwie z nami dzieje. Gdy problem dotyczy naszego zdrowia psychicznego często wstyd i różne obawy zniechęcają do podjęcia leczenia. By ułatwić decyzję o podjęciu działań w celu uzyskania pomocy chciałbym nieco przybliżyć temat opisując do kogo mogą Państwo się zwrócić i na jaką pomoc możecie liczyć.

Psycholog

Psychologiem jest osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. W zależności od miejsca do którego Państwo się zgłosicie psychologowie zajmują się diagnozą psychologiczną (część metod diagnozy zarezerwowana jest tylko dla psychologów), opiniowaniem (np. dla sądu), orzekaniem (np. o niezdolności do pracy) oraz udzielaniem pomocy psychologicznej. Pomoc psychologiczna to bardzo szeroki termin dla różnych działań psychologicznych. Najczęstsze jej formy to pomoc osobom zdrowym przeżywający wpisane w egzystencje kryzysy (np. śmierć osoby bliskiej) w konstruktywnym poradzeniu sobie z nimi. Warto pamiętać, że często dany psycholog specjalizuje się tylko w pewnych działaniach z wyżej wymienionych.

Psychiatra

Psychiatrą jest lekarz medycyny posiadający specjalizację z psychiatrii. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Jeśli psychiatra nie jest również psychoterapeutą (co wymaga od lekarza by ukończył oprócz specjalizacji co najmniej czteroletni kurs psychoterapii, podjął własną terapię szkoleniową i superwizje prowadzonych przez siebie terapii) najczęściej zaproponuje farmakoterapię (leki) bądź odeślę do psychoterapeuty jeśli uzna, że jest to dla Pacjenta konieczne. Jako lekarz ma on uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich jeśli sytuacja tego wymaga i kierowania do szpitali (w tym psychiatrycznych). W praktyce lekarz psychiatra i psychoterapeuta często ze sobą współpracują.

Psychoterapeuta

Psychoterapeutą jest osoba, która oprócz studiów wyższych ukończyła specjalistyczny (co najmniej czteroletni kurs psychoterapii), przeszła własną terapię szkoleniową oraz poddaje prowadzone przez siebie terapię systematycznej superwizji. Często psychoterapeuta jest równocześnie psychologiem bądź psychiatrą.