Oferta

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Jak długo?
Najczęściej indywidualna konsultacja psychologiczna ogranicza się do kilku spotkań.

Po co?
Celem konsultacji psychologicznych jest rozpoznanie problemu, z jakim osoba zgłaszająca się do nas. Po dookreśleniu tego, co miałoby ulec zmianie (precyzyjnej diagnozie problemu), następuje ustalenie formy dalszej pomocy - konkretne wskazanie na konieczność (bądź jej brak) podjęcia psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej, lub wskazanie na konieczność wizyty u innego specjalisty.

Jakie korzyści przyniesie konsultacja?
Osoba zgłaszająca się na konsultację uzyskuje informacje o tym, jak, i czy jesteśmy w stanie jej pomóc. Dowiaduje się także, czy problem jest możliwy do rozwiązania w ramach kilku spotkań, czy też potrzebna jest terapia długoterminowa.

Co po konsultacji?
Czasem dla osiągnięcia pożądanych celów wystarczy samo spotkanie konsultacyjne. Jeżeli istnieje potrzeba dłuższej pracy - umawiamy się na psychoterapię.

PSYCHOTERAPIA

Jak długo?
To trudne pytanie. Trudność ta wynika z wyjątkowości problemu każdej zgłaszającej się do nas osoby. Dlatego bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie: "Jak długo takie osoby jak ja zazwyczaj się leczą?" Nie ma dwóch takich samych osób, ani podobnych terapii. Najważniejsze jest zapewnienie szczerej relacji każdej zgłaszającej się do nas osobie. Zanim wspólnie umówimy się na psychoterapię, dokładnie wyjaśniamy co jesteśmy w stanie zaproponować i czego, w związku z tym, można od nas oczekiwać, a czego na pewno nie możemy zagwarantować. Stawiamy sprawę jasno: nie uważamy się za cudotwórców. Powodzenie terapii zależny zarówno od kompetencji terapeuty, jak i zaangażowania oraz celów osoby zgłaszającej się na terapię. Ważne jest by każdy, decydując się na terapię, zdawał sobie sprawę, że ma ona więcej wspólnego z rzetelną pracą nad sobą, niż z cudownym rytuałem uzdrawiania. Podjęcie terapeutycznej pracy ma sens tylko gdy osoba zgłaszająca się zdaje sobie sprawę z tych realiów i je akceptuje.
 
Po co?
Psychoterapia jest leczeniem z wyboru po rozpoznaniu wielu zaburzeń psychicznych. Jest także metodą zwiększająca świadomość samego siebie. Uzyskane certyfikaty pozwalają nam zaoferować również psychoterapię szkoleniową przyszłym psychoterapeutom. Jest ona wówczas dla nich ważnym elementem rozwoju zawodowego.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Przed przystąpieniem do terapii właściwej, zawierany jest pomiędzy terapeutą a Pacjentem tzw. "kontrakt terapeutyczny". Określa on terminy spotkań, czas trwania sesji, częstotliwość spotkań, zasady odwoływania wizyt oraz sposoby płatności za sesje.